Rådgivende ingeniører

Prosjektering innen samferdsel, landskap …

Oppmåling og kartlegging

3D laserskanning, innmåling, utstikking …

Industri og offshore

Metrologi, dim.kontroll, tredjepart verifikasjon …

Drone

Kartlegging, ortofoto, visualisering, inspeksjon …

Maskinstyring

3D modell, mengde-beregning, support …

Om oss

Geoform har 5 ansatte som sammen leverer et bredt spekter av tjenester til industri- og bedrift, offentlige og private aktører.