Vi bruker droner og fotogrammetri til å levere nøyaktige data og tredimensjonale oversiktsbilder fra luften til både nasjonale og lokale entreprenører, konsulenter, utbyggere og eiendomsselskap. Geoform har operatørtillatelse fra Luftfartstilsynet og leverer bilder, overflatemodeller, punktsky og ortofoto i de formatene som passer best for deg.

Kartlegging

Dronekartlegging sikrer deg raskt og effektivt en nøyaktig oversikt over situasjonen, uansett prosjekt. Geoform leverer klassifiserte punktskyer og genererer terrengmodeller i det formatet du ønsker.

3D visualisering

Ved å visualisere prosjekterte data i byggeprosjektet opp mot den eksisterende situasjonen i landskapet, kan vi hjelpe deg med å løse problemstillinger både i planleggings- og prosjekteringsfasen.