Ingeniørene våre har lang erfaring innen både on- og offshorenæringen og tilbyr et bredt spekter av industrimålingstjenester, både nasjonalt og internasjonalt.
Geoform har måleinstrumenter for alle oppgaver og kan utføre målinger med en nøyaktighet på ned til 0,01 millimeter. Trenger du resultater på stedet, kan vi utføre beregninger og rapportering underveis som målingen foregår.

Dimensjonskontroll

Vi utfører alle typer dimensjonskontroll, uansett nøyaktighetskrav. Slik sikrer vi at du unngår dyre forsinkelser eller driftsstans på grunn av unøyaktigheter underveis i produksjonen.

Metrologi

Geoform leverer alle typer målinger av dimensjoner, posisjon, høyde og geometri der det stilles krav om en nøyaktighetsgrad på ned til 0,01 millimeter. Ved behov kan vi også gi deg resultater på stedet.

Tredjeparts verifikasjon

Geoform kan utføre as-built-målinger og dimensjonskontroller som en uavhengig tredjepart og utstede dokumentasjon på det meste som kan måles – så du er garantert at alt stemmer overens med krav og spesifikasjoner.