Ingeniørene våre har spisskompetanse innen landmåling. De har lang erfaring fra innmåling og kartlegging samt prosjektering og dokumentasjon. Dette gjør at vi raskt kommer frem til løsninger som ivaretar både miljø og trafikksikkerhet, uten å gå på bekostning av fremkommelighet.

 

Vi leverer komplett tegningsgrunnlag for planlegging og prosjektering av veianlegg. Vi utfører også mengdeberegninger, anbudsbeskrivelser og dokumentasjon av ferdig anlegg. Med andre ord tar vi prosjektet hele veien fra A til Å. Slik får du som byggherre og oppdragsgiver færre leverandører å forholde deg til og større forutsigbarhet og trygghet. Vi er stolte av å være en pålitelig og faglig sterk samarbeidspartner, samt rådgiver og leverandør av tjenester i ulike faser av større prosjekter.

 

Vi hjelper deg med:

  • Innmåling og kartlegging
  • Veiprosjektering
  • Mengdeberegninger
  • Anbudsbeskrivelse
  • Dokumentasjon