Vi utarbeider detaljerte 3D-modeller for maskiner, det være seg gravemaskiner, valser eller asfaltutleggere. Modellene gir et realistisk og tydelig bilde av terrenget og viser til enhver tid hvor maskinen er i forhold til riktig posisjon.

Når vi har utarbeidet eller mottatt tegningsgrunnlag, lager vi 3D-modeller som kan overføres i ønsket filformat. I tillegg til å forenkle jobben for maskinføreren og sikre nøyaktig arbeid, kan modellene bidra til å gjøre maskinen mer effektiv og fange opp eventuelle feil i prosjektet. Vi har lang erfaring med å innhente målingsdata fra maskiner i felt. Målinger av vann- og avløpsgrøfter, terreng og berg i dagen, kan enkelt importeres i systemene våre, til bruk i mengdeberegning og annen dokumentasjon.