Geoform hjelper deg med laserskanningen, og en nøyaktig 3D-oversikt til kartlegging, visualisering eller i forbindelse med As-Built-dokumentasjon. Vi tilpasser all data til ditt CAD-/prosjekteringsverktøy og kan også hjelpe deg med produksjon av tegninger og 3D-modeller.

 

Laserskanning er en av de mest kostnadsbesparende måtene å kartlegge situasjoner og visualisere prosjekter på – og et nøyaktig og intuitivt kommunikasjonsverktøy. Laserskanneren måler et enormt antall 3D-punkter i sekundet og gir et detaljrikt 3D-bilde av området, både innen- og utendørs. Laserskanning kan også brukes i forbindelse med As-Built-dokumentasjon.

Medarbeiderne våre har solid kunnskap om 3D-modellering og BIM, og leverer ferdige prosjekter og filer tilpasset en rekke CAD- og prosjekteringsverktøy. Dersom du har begrenset erfaring med punktsky og laserskanning, tilbyr vi oppfølging og assistanse.