Ingeniørene i Geoform har over 20 års erfaring med prosjektering av store og små anlegg innen blant annet samferdsel, VA og bygg. I tillegg til tidligfaserådgivning, tilbudsgrunnlag og detaljert prosjektering, tilbyr vi også rådgivning og oppfølging i alle planfaser. Alle ingeniørene våre har bred praktisk erfaring, noe som hjelper oss med å se sammenhengen mellom planlegging og utførelse.

Samferdsel

Ingeniørene våre har spisskompetanse innen landmåling. De har lang erfaring fra innmåling og kartlegging samt prosjektering og dokumentasjon. Dette gjør at vi raskt kommer frem til løsninger som ivaretar både miljø og trafikksikkerhet, uten å gå på bekostning av fremkommelighet.

Vann og avløp

Geoform tilbyr prosjektering av vann- og avløpsanlegg for næringsområder og boligfelt. Vi sørger for at anlegget ikke bare møter dagens krav til håndtering av overvann, men også takler fremtidens miljøpåkjenninger.

Situasjonsplaner og byggesøknader

Vi utarbeider situasjonsplaner, tomteanalyser og 3D-visualiseringer av alle prosjekter frem til byggesøknaden. Målet vårt er å finne de beste løsningene for både kunden og sluttbrukerne.