Vi utfører alle typer dimensjonskontroll, uansett nøyaktighetskrav. Slik sikrer vi at du unngår dyre forsinkelser eller driftsstans på grunn av unøyaktigheter underveis i produksjonen.

 

Geoform kan kontrollere enkeltmål, avstander, nivåforskjeller, posisjoner i et koordinatsystem, vinkler, vinkelforskjeller, planhet, retthet, sirkularitet, ovalitet og alt annet du trenger for å kontrollere at det som er bygget stemmer overens med prosjekterte mål og dimensjoner

Der det trengs resultater på stedet, benytter vi et portabelt system med online-måleinstrumenter og utfører beregninger og rapportering underveis som målingen foregår.

 

Vi hjelper deg med:

  • Prefabrikasjon/produksjonshjelp
  • Gridetablering
  • Subsea strukturer
  • Offset measurement
  • Guide rails and skid beams