Når du jobber med oss, kan du være trygg på at du får hjelp til å løse eventuelle utfordringer underveis – enten via fjernstyring eller personlig oppmøte.

Vi kan utføre alle typer målinger og bearbeide alle typer data og 3D-modeller. Uansett hva du skal bygge og hvilke systemer maskinene bruker, produserer vi data som kan konverteres og revideres ved forandringer i prosjektet. Vi har også lang erfaring med arbeidsdokumentasjon, og gir løpende råd til entreprenøren rundt innmåling og registrering av ulike lag og masser.