Dronekartlegging sikrer deg raskt og effektivt en nøyaktig oversikt over situasjonen, uansett prosjekt. Geoform leverer klassifiserte punktskyer og genererer terrengmodeller i det formatet du ønsker.

 

Dronekartlegging er en av de mest effektive metodene for å få en nøyaktig oversikt over situasjonen i prosjektet ditt. Medarbeiderne våre har lang erfaring med drone og tilhørende programvare, og kan levere bilder, overflatemodeller og punktskyer i det formatet kunden ønsker. I tillegg leverer vi ortofoto som gir deg muligheten til å måle areal og avstand på 2–3 centimeters nøyaktighet i et todimensjonalt bilde.

Vi kan hjelpe deg med droneleveranser til inspeksjon, overvåkning, dokumentasjon, topografisk kartlegging og terrengmodeller.