Dronekartlegging sikrer deg raskt og effektivt en nøyaktig oversikt over situasjonen, uansett prosjekt. Geoform leverer klassifiserte punktskyer og genererer terrengmodeller i det formatet du ønsker.

 

Dronekartlegging er en av de mest effektive metodene for å få en nøyaktig oversikt over situasjonen i prosjektet ditt. Medarbeiderne våre har lang erfaring med drone og tilhørende programvare, og kan levere bilder, overflatemodeller og punktskyer i det formatet kunden ønsker. I tillegg leverer vi ortofoto som gir deg muligheten til å måle areal og avstand på 2–3 centimeters nøyaktighet i et todimensjonalt bilde.

Vi kan hjelpe deg med droneleveranser til inspeksjon, overvåkning, dokumentasjon, topografisk kartlegging og terrengmodeller.

Dronekartlegging sikrer deg raskt og effektivt en nøyaktig oversikt over situasjonen, uansett prosjekt. Geoform leverer klassifiserte punktskyer og genererer terrengmodeller i det formatet du ønsker.