Geoform kan utføre as-built-målinger og dimensjonskontroller som en uavhengig tredjepart og utstede dokumentasjon på det meste som kan måles – så du er garantert at alt stemmer overens med krav og spesifikasjoner.

 

Ingeniørene våre hjelper deg med å verifisere at drift, strukturer og systemer møter alle lovpålagte krav og gitte spesifikasjoner fra operatører og kunder – uansett om du skal måle og kontrollere offshoremoduler, rørspooler, kranpidestaller, kranbaner, fartøyer, grensesnitt på moduler/komponenter, gyroer, industriinstallasjoner, vannkraftturbiner, gassturbiner, fastmerkesystemer for vei og tunnel, bygninger, demninger, veiflater, tunneler, vannkrafttunneler, kraftledninger eller VA-anlegg.

 

Vi hjelper deg med:

  • As-built-dokumentasjon
  • 3D-modellering
  • Reverse engineering