Geoform tilbyr prosjektering av vann- og avløpsanlegg for næringsområder og boligfelt. Vi sørger for at anlegget ikke bare møter dagens krav til håndtering av overvann, men også takler fremtidens miljøpåkjenninger.

Prosjektering av vann- og avløpsanlegg omfatter dimensjonering av rørledninger, utarbeiding av plan- og lengdeprofiler samt detaljer for kummer, ledningsgrøfter og rør. Herunder drenering, fordrøyning, behandling og avleding av overflatevann, alt utført i samsvar med gjeldende kommunale retningslinjer.

 

Vi hjelper deg med:

  • Dimensjonering
  • Plan- og lengdeprofiler
  • Overvannshåndtering