Vi hjelper deg med areal- og volumberegninger gjennom alle faser av prosjektet ditt. Vi utarbeider målebrev og tar oss av både kontraktsoppfølging og dokumentasjonsarbeid.

 

Ingeniørene våre har bred erfaring innen mengdeberegning og utarbeidelse av målebrev for terrenginngrep ved tomteutbygging og samferdselsprosjekter. Vi tar oss av dokumentasjonsarbeid og kontraktsoppfølging for både offentlige aktører, prosjekterende, entreprenører og byggherre på små og store anlegg.

 

Vi følger deg gjennom alle faser av prosjektet:

  • estimat, oppfølging og sluttavregning av alle typer mengder
  • produksjon av målebrev
  • oppfølging av enhetspriskontrakter iht. prosesskode eller NS3420
  • tredjepartskontroll for byggherre