De seneste årene har bruken av maskinstyring skutt i været. Ved å bruke GNSS-mottakere og kalibrert utstyr på maskinparken, oppnås en overlegent presis plassering enten du bygger hus eller vei. Vi prosjekterer blant annet overflatemodeller av vei, byggegroper, VA-grøfter og borehull, og kan konvertere og levere data til de fleste systemer.

3D modeller

Vi utarbeider detaljerte 3D-modeller for maskiner, det være seg gravemaskiner, valser eller asfaltutleggere. Modellene gir et realistisk og tydelig bilde av terrenget og viser til enhver tid hvor maskinen er i forhold til riktig posisjon.

Support

Når du jobber med oss, kan du være trygg på at du får hjelp til å løse eventuelle utfordringer underveis – enten via fjernstyring eller personlig oppmøte.